KONTNI OKVIR

Knjigovodstvo : Kontni okvir

Kontni okvir je takvog tipa u kome svaka klasa i grupa računa ima objašnjenja karakteristika i poslovnih promene na tim računima. Knjiga sadrži više od 1100 strana. Objašnjenja na tim računima su u skladu sa odredbama međunarodnih standarda. Priručnik sadrži i preimere knjiženja po svim klasama i grupama, na taj način je olakšano svim onim koji se bave knjigovodstvom, komercijalom, marketingom i drugim poslovima pomoć u radu. Cena kontnog okvira u digitalnoj formi na CD-u je 4000 din (40 €).

Ovaj priručnik u elektronskoj formi možete naručiti preko neše kontak stranice.